Examens

Tijdens het CBR examens wordt de leerling door een examinator beoordeeld op de volgende punten; vooruitkijken, in- en uitvoegen, kruispunten, spiegels, enz. Kortom, alle facetten die tijdens de voorafgaande rijlessen zijn behandeld, dient de leerling zelfstandig en op een veilige manier uit te voeren tijdens het
praktijkexamen.

De examens kunnen op diverse manieren afgenomen worden; door middel van een navigatiesysteem, door borden te volgen, door middel van een clusteropdracht, een oriëntatiepunt of door aanwijzingen te volgen van de examinator tijdens het examen.

Een rem ingreep of een stuur-ingreep is meestal wel een indicatie dat de leerlin gezakt is. Door onze jarenlange ervaring weten wij op een degelijke manier naar het examen toe te werken, dat de leerling niet voor verrassingen komt te staan tijdens het CBR rijexamen. Zorg wel dat u goed voorbereid op examen komt en neem dan ook genoeg het aantal benodigde rijlessen .

Examens CBR rijexamen

Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid

Het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR) valt onder Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en regelt de BNOR examens.

Als iemand binnen vijf jaar viermaal gezakt is voor het rijexamen van het CBR, dan dient men daarna af te rijden via het BNOR. Men blijft net zo lang het BNOR examen rijden tot het rijbewijs behaald is, tenzij men gedurende 5 jaar geen examens rijdt, dan vervalt men weer tot afrijden bij het CBR.

Er wordt van uitgegaan dat elke kandidaat binnen 4 keer zijn rijexamen moet kunnen halen; lukt dat niet, dan zou het bijvoorbeeld met faalangst of onzekerheid te maken kunnen hebben. Daarom wordt er tijdens het BNOR examen speciaal aandacht aan dergelijke zaken geschonken. Zo is de plaats waar het examen begint in een rustige omgeving, bijvoorbeeld in een kroeg. Ook geeft de examinator tevoren tips en stelt theoretische vragen. Tijdens het examen geeft de examinator ook uitleg en tips, tevens kan er tussendoor een pauze ingevoegd worden, indien men dat zelf aangeeft.

Het is niet zo, dat men bij het BNOR makkelijker slaagt dan bij het CBR. Het is alleen zo, dat bij het BNOR geprobeerd wordt wat onzekerheid bij de kandidaat weg te nemen, waardoor de kans op succes toeneemt.